03.maj 1948. godine – Osnovan Arhiv Grada Sarajeva

Narodni odbor grada Sarajeva je, po ugledu na slične ustanove koje su već postojale u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, predložio osnivanje Arhiva grada Sarajeva. Ozbiljnije pripreme za zvaničan početak rada Arhiva započele su još početkom 1948. godine u sobi Gradskog narodnog odbora, da bi zvanično sa radom počeo 3. maja iste godine. Prvi službenik koji je u to vrijeme u Odjeljenju za kulturu i umjetnost vođen kao “refrent za poslove Arhiva” bio je Hazim Šabanović, poznati historičar i osmanist. Arhiv je prvo bio smješten u jednoj sobi, zatim u dvije manje tavanske prostorije, u zgradi Gradske Vijećnice. Početak je bio opterećen mnogim poteškoćama. Sredstva kojima je Arhiv u početku raspolagao bila su veoma skromna, a nije imao ni svog stalnog kadra.
Arhiv je u početku djelovao samo na području grada Sarajeva, ali je vremenom prerastao u regionalnu arhivsku ustanovu u čijoj je nadležnosti vršenje arhivske djelatnosti na široj teritoriji.
Najstarija arhivska građa u Arhivu datira iz osmanskog perioda. U okviru tzv. Orijentalne zbirke sačuvano je preko 14.000 arhivskih jedinica.
JU Hstorijski arhiv Sarajevo, ime koje danas nosi ova ugledna ustanova, bez obzira na sve nedaće koje su ga pratile od njegovog osnivanja do danas ostao je i opstao kao jedna od središnjih institucija arhivske djelatnosti koja je nezaobilazna za proučavanje naše historije, kulture, ekonomije, graditeljstva i drugih djelatnosti. Baština prikupljena i smještena u našim depoima neiscrpno je vrelo za istraživanje prošlosti, ali i temelj za razumijevanje savremenosti.