05. august 2021, Gradačac – Manifestacija “Ljeto na starom gradu bogata” – predstavljanje kulturno-historijske baštine Gradačca

U gradu “Zmaja od Bosne”  od 05 do 12 augusta 2021.godine održaće se manifestacija „Ljeto u Starom gradu“, u organizaciji Javne ustanove Centar za kulturu „Ahmed Muratbegović“.

Ova manifestacija ponudiće mnoštvo interesantnih skupova, predavanja, koncerata i izložbi.

Posjetioci će 05. augusta na otvorenju manifestacije u Zavičajnoj muzejskoj zbirci imati priliku pogledati postavku eksponata pod nazivom „Od kamena do baruta“ autora Zorana Matkića, novinara i publiciste moći će se vidjeti i predmeti pronađeni na ovim prostorima od najstarijih vremena do danas. Ova postavka bit će otvorena sve do 22. oktobra – Dana grada Gradačca.

U kompleksu Kule Husein-kapetana održaće se interaktivno predavanje na temu „Stari grad Gradačac, historijat i zaštita“, gdje će govoriti dr. Nedim Rabić i mr. Kemal Nurkić. Gosti će imati priliku postavljati i pitanja u veži sa tematikom i aktivnostima oko zaštitite Starog grada Gradačca.

Gradačac je u srednjem vijeku imao utvrdu i predgrađe sa trgom i bio je centar župe Nenavište / Gradačac. Od početka 16. vijeka postaje osmansko naselje sa utvrdom i mahalama. Centar je i nahije Gradačac, a od početka 18. vijeka i kapetanije Gradačac, kao oblika organizovanog vojnog utvrđenja.