16.decembar 2021, Breza – Stručno predavanje o liku i dijelu Batona Dezitijatskog

..stresla je snijeg sa plave kose čekajući voz za Hedum castellum Deasitiatum...”

Sredinom prošlog vijeka tim istaknutih bosanskohercegovačkih ali i svjetskih arheologa su svojim sistematskim istraživanjima potvrdili ranije teze u nauci da se naselje Hedum castellum Deasitiatum nalazilo upravo u Brezi. U prilog svemu, u Župči kod Breze, pronađen je i sepulkralni spomenik porodice Batona što dodatno učvršćuje indiciju da je Baton Dezidijatski historijska ličnost sa prostora Breze.

Ko su Dezitijati, ko je Baton i šta Veliki ilirski ustanak  povezuje sa Brezom možete saznati na predavanju u četvrtak 16.decembra 2021. godine u sali Općinskog vijeća Breza u 17:30

Predavači koji će nas provesti kroz ovaj mistični dio antičke historije na prostoru današnje Bosne i Hercegovine su eminentni historičari :

Prof.dr.sc. Salmedin Mesihović ( Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju)

Doc.dr.sc. Amra Šačić Beća (  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju)

Fadil Hadžiabdić, MA (Udruženje za proučavanje i promoviranje ilirskog nasljeđa, drevnih i klasičnih civilizacija BATHINVS)

Svoj naučni kredibilitet stekli su dugogodišnjim predanim radom na istraživanju antičke historije i kulture  poštujući doktrine struke i naučne metodologije tako da će učesnici imati priliku da steknu saznanja koja se baziraju na jasnim činjenicama i do sada poznatim materijalnim dokazima.

Organizator događaja je Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” Breza

Četvrtak 16.decembra 2021. godine, sala Općinskog vijeća Breza u 17:30