Posjeta Zemaljskom Muzeju Bosne i Hercegovine

 Prijava je zatvorena
 
0
Vrsta događaja
HODOLJUBLJA 2010
Datum
nedjelja, 28 Novembar 2010 09:00 - 20:00
28.11.2010. Posjeta Zemaljskom Muzeju Bosne i Hercegovine 
Povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine UG Bosona je dana 28.11.2010 organizovala posjetite Zemaljskom Muzeu Bosne i Hercegovine

10:00 - 15:00 
Posjeta muzeju
   

Izvještaj sa Hodoljublja 28.11.2010 - Okupljanje ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu i obilazak su obavljeni u skladu sa planovima.Pojećena je komplatna postavka sa akcentom na postavku sredovjekovne bosanske drzave.Gosp.Emir Lagumdžija je održao i kraće  prigodno predavanje o srednjovjekovnom bosanskom novcu, kovanicama, i ekonomskim odnosima i relacijama izmedju Kraljevine Bosne i ostalim drzavama srednjeg vijeka  Posjeta Zemaljskom Muzeju BiH
 
 

Trajanje događaja

  • nedjelja, 28 Novembar 2010 09:00 - 20:00

Lista učesnika

 No Participant 
 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: