POSJETA SREDNJOVJEKOVNOM BOSANSKOM GRADU BOBOVAC

 Prijava je zatvorena
 
0
Vrsta događaja
HODOLJUBLJA 2011
Datum
utorak, 05 Juli 2011 09:00 - 20:00
07.05.2011. Bobovac/ Kraljeva Sutjeska
U okviru projekta "HODOLJUBLJA 2011" predviđena je posjeta posjeta ostatcima srednjovjekovnog kraljevskog grada-utvrde Bobovac i samostana u Kraljevoj Sutjesci, kao i ostalim kulturno-historiskim sadržajima u okolini.. Polazak vlastitim automobilima je 07.05.2011. ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu a planirana satnica izgleda ovako

09:00 - 11:00 
11:00 – 12:00
12:30 – 18:30

Izvještaj sa Hodoljublja 07.05.2011 - Okupljanje ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu i polazak su realizovani prema utvrđenom planu uz poštovanje dogovorene satnice. Obisli smo muzej samostana i dzamiju kao i same+u tvrđavu Bobvac 
 
 

Trajanje događaja

  • utorak, 05 Juli 2011 09:00 - 20:00

Lista učesnika

 No Participant 
 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: