26. august 2021, Sarajevo – Javna tribina “SREDNJOVJEKOVNA BOSNA IZBLIZA I IZDALEKA”

U sklopu V internacionalnog Art Festivala „GRAD 2021“ u četvrtak 26.08.2021. godine u Sarajevu održaće se javna tribina “SREDNJOVJEKOVNA BOSNA IZBLIZA I IZDALEKA” uz predstavljanje novog izdanja Instituta za historiju “Bosna o njeni susjedi u srednjem vijeku pristupi i perspektive” (Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa koji su uredili dr.Elmedina Duranović, dr. Enes Dedić, dr. Nedim Rabić)

Akcenat ove zanimljive tribine biće na povelji bana Kulina kojoj je i posvećena cijela manifestacija. Izlagači će prestaviti i „Zbornik radova Srednjovjekovna Bosna i njeni susjedi“ a dotaći će se i tema o općem stanju medievistike i njenim upotrebama i zloupotrebama.

Učestvuju: dr.Elmedina Duranović , dr. Dženan Dautović i dr.Nedim Rabić.

Mjesto održavanija je NUBBiH -KAMPUS UNSA, ul. Zmaja od Bosne 8B, Sarajevo
Datum: Četvrtak, 26.8.2021. godine
sa početkom u 11:00 a ulaz je slobodan

U sklopu promocije festivala, direktor Ibrahim Spahić, objaviće i program Art Festivala pod motom “Vitezovi umjetnosti” te najaviti ceremoniju otvaranja koja će tradicionalno biti u znaku obilježavanja godišnjice Povelje bosanskog bana Kulina (29.08.1189. – 29.9.2021. na Trgu Bosne i Hercegovine i promenadom Vitezova kraljevskog grada Jajca kroz Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine.