Bišćanka Almira Džanić doktorsku disertaciju posvetila bosančici i naučnom utemeljenju bosanskog jezika

Almira Džanić iz Bihaća na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci odbranila je doktorsku disertaciju posvećenu bosančici kao prvom i najznačajnijem pismu u historiji BiH, pod nazivom „Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne“ te postala prvi doktor lingvističkih nauka u Unsko-sanskom kantonu.Time je i Bosna i Hercegovina dobila najmlađeg doktora lingvističkih nauka.
Rezultati istaživanja doktorske disertacije pokazali su da su glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima drugačiji od glagolski oblika u srpskim i hrvatskim pravnim tekstovima srednjovjekovnoga perioda a to je još jedna neosporna naučna činjenica koja ide u prilog posebnosti bosanskoga jezika.
Cijeli korpus koji je doc.dr.Almira Džanić obrađivala je digitaliziran i uskoro će biti dostupan na internetu za sve zainteresirane korisnike. Takav će program, u koji su uneseni glagoli iz bosaničnih pravnih tekstova, predstavljati veliku olakšicu za sve one koji se u nauci odluče baviti sličnom tematikom.Ova tema predstavlja nastavak istraživanja započetih od strane dr. sc. Amire Turbić-Hadžagić koja je obradila imenske vrste riječi te se logičnim slijedom javila se potreba da se obrade glagoli, a sljedeći korak je istraživanje ostalih vrsta riječi i drugih jezičkih razina kako bi se napokon u bosnističkom kontekstu postigla cjelovitija slika jezika na području Bosne u srednjovjekovnom periodu.
Titula doktora mi ujedno predstavlja i čast i želju za usavršavanjem. Svim snagama ću se truditi da stečena znanja prenesem na studente. Nadam se da ću ispuniti očekivanja zajednice i studenata, jer su studenti, kao budući akademski građani, jedina nada da BiH krene naprijed u ovim teškim vremenima” – kazala je Džanić.

Almira Džanić rođena u Velikoj Kladuši, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, a fakultetsko obrazovanje stekla je na Pedagoškom fakultetu u Bihaću.
Prof.doc.dr.Almira Džanić je doktorica nauka i docentica na Odsjeku za bosanski jezik i historiju književnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.