Budimpešta – Kulturna saradnja BiH i Mađarske

Delegacija Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada protekla je četiri dana razgovarala u Budimpešti u državnom Ministarstvu kulture, Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i Državnom zavodu za statistiku  o načinima provođenja programa razvoja kulture i turizma, koji proizilaze iz evropskih fondova..

“Iskustva Mađarske koja , nakon ulaska u Evropsku uniju (EU), svoj razvoj upravo gradi na razvoju kutlturne i turističke industrije i te kako će pomoći BiH, rekla je pomoćnica ministra civilnih poslova u Vijeću ministara Biljana Camor. Sagledana su iskustva i u razvojnim projektima kulturno-historijskog naslijeđa. Naime, u Mađarskoj je pod zaštitom UNESCA osam objekata i svi su stavljeni u funkciju razvoja.”Upravo ta iskustva i način rada, način zaštite koristiće nama u daljem programiranju zaštite naslijeđa u BIH, gdje imamo veliku perspektivu,” kazala je direktorica Federalnog zavoda za kultuno-historijsko naslijeđa Federacije BiH Lidija Mičić.

U svim razgovorima i susretima tokom četiri dana dogovorene su i aktivnosti u vezi sa pripremom Sporazuma o kuklturnoj saradnji između Mađarske i BiH koji bi trebao biti potpisan početkom naredne godine.