Hodoljublja

Detalj karte svijeta 1375. godine iz "Katalonskog atlasa"(Nacionalna biblioteka Francuske)
Detalj karte svijeta 1375. godine iz “Katalonskog atlasa”(Nacionalna biblioteka Francuske)

Kao što ni vrijeme koje teče, praveći od svake protekle minute historiju nije statična aktivnost, tako ni želja i potraga za historijskim znanjem nije samo nijemo sricanje riječi sa prašnjavih stranica u tišini biblioteka.

“Hodoljublja” predstavljaju svojevrsnu organizovanu aktivnost Udruženja Bosona koja za cilj ima grupnu fizičku posjetu objektima i lokacijama od kulturno-historijskog značaja u Bosni i Hercegovini i okruženju.
Zadatak Hodoljublja je u konkretnom i autentičnom približavanju učesnika lokacijama o kojim postoje pisani historijski tragovi ili izravna narodna predanja. Od svih učesnika se očekuje da aktivno učestvuju u razmjeni znanja i informacija o posjećenim lokacijama kao i u mogućim izvođenjima rekonstrukcija pojedinih događaja vezanim za lokacije i osobe koje su historijski povezane sa istim.