Projekti i ideje

Uduženje građana Bosona u sklopu svojih projekata u prilici je da samostalno ili u okviru neke krovne manifestacije održava stučna i prigodna predvanja sa tematikom iz domena djelovanja UG Bosone.
Održano je niz promocija izdanja UG Bosone širom Bosne i Hercegovine. Između niza posjeta posebno se ističu predavanja održana u Sarajevu, Tuzli, Tešnju i Srebreniku.

Brošura „Žene srednjovjekovne Bosne“ i izdanju UG Bosona prikazuje i demistificira položaj bosanskih žena i žena bosanskog porijekla kroz srednji vijek, te predstavlja svojevrstan vid odavanja počasti za 11 najpoznatijih heroina iz naše prošlosti.

Obrađena historiografija, od strane grupe autora iz Udruženja, predstavlja žene koje su na različite načine obilježile svoje vrijeme i pronijele slavu svoje države po starom kontinentu.

Izrada brošure je rezultat saradnje Udruženja građana Bosona i Općine Novo Sarajevo, koja je svojom svesrdnom podrškom omogućila da jedno ovakvo izdanje nastane i dospije u ruke iskrenih zaljubljenika i poštovaoca tradicije i historije Bosne i Hercegovine.

Projekat  “Hodoljublje” konstatntno sačinjavaju i “časovi historije” koji prate sam tok i ambijent posjete a vežani su za konkretnu lokaciju posjete ili region.Ovakav pristup dodatno obogaćuje kompletan sadržaj posjete lokacijma od kulturno-historijskog značaja i daje učesnicima adaptaciju u sam lokalitet i posmatrani historijski period.U kreiranju i saržaju predavanja posebna pažnja se pridaje kontinuitetu u vezi i historijskim međurelacijama sa predhodnim predavanjem sa već posjećene lokacije kao i mogućem sadržaju predavanja na narednoj lokaciji.
Dodatno, u sklopu građanske akcije solidarnosti „ Ja sam Muzej”, Udruženje građana Bosona je 11.augusta 2015 godine održalo prigodno predavanje koje se odžalo u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja: predavanjem se pokušalo ukazati na značaj Zemaljskog muzeja koji, pored naučno-obazovne institucije, ujedno predstavlja i riznicu materijalno- historijskih izvora.
Mimo samih održavanja predavanja, članovi UG Bosone česti su i kao učesnici ili gosti na drugim predavanjima srodne tematike i intersovanja.

Heraldičko društvo “Bosona Heraldica”

Bosanskohercegovačko heraldičko društvo, odnosno “Heraldičko društvo Bosona Heraldica” (HDBH), nastalo je kao izraz potrebe, nastavka te tradicije i afirmacije heraldike u savremenom i svakodnevnom životu ljudi u BiH. Prema samoj ideji, to društvo pokušava da oživji i dalje afirmirmiše heraldičku tradiciju Bosne i Hecegovine te postvi heraldičke standarde po prvi put uređujući pravila u ovoj oblasti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Uzadatak društva takođe spada i klasificiranje svih grbova koji su nastali i nastaju na području ove zemlje, uključujući porodične grbove, grbove pojedinaca, institucija, firmi ili administrativnih jedinica u BiH.
HDBH pokušava da bude temelj, prva referenca i baza podataka na prostoru BiH kada je riječ o bosanskohercegovačkoj heraldici.
To je posebno potrebno zbog činjenice da je heraldika u Bosni i Hercegovini u jednom dugom vremenskom periodu, usljed historijskih okolnosti iz dalje i bliže prošlosti, prije svega viševjekovne okupacije i kasnije ideoloških predrasuda, bila gotovo potpuno potisnuta iz svakodnevnog života, pa gotovo i potpuno zaboravljena, a njeno prisustvo ostalo samo na akademskom, naučno-istraživačkom nivou, unutar ograničenih profesionalnih krugova.
Slijedeći pomenutu ideju, U.G. “Bosona” je formiralo heraldičko društvo pod imenom “Heraldičko društvo Bosona Heraldica” kao svoju heraldičku sekciju, odnosno ogranak UG Bosona.