Novosti

Centar Sarajeva u bronzanom dobu

Na području sarajevske općine Centar, samo nekoliko stotina metara zračne linije od sjedišta institucija BiH, nalazi se vrijedno arheološko nalazište...