Historičari iz cijele bivše Jugoslavije objavili deklaraciju protiv revizionizma

Nakon Deklaracije o zajedničkom jeziku, koja je prije nekoliko godina izazvala velike debate u zemljama nastalim na tlu Jugoslavije, na konferenciji održanoj 13. juna 2020. u Beogradu predstavljena je Deklaracija “Odbranimo historiju”. Ona je rezultat projekta pod nazivom “Ko je prvi počeo? – Istoričari protiv revizionizma”.

Projekat je realiziran u Udruženju KROKODIL u bliskoj saradnji s organizacijom forumZFD Srbija i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Veliki broj historičara iz svih zemalja nastalih na tlu SFR Jugoslavije je radio na ovoj Deklaraciji, a na čelu Radne grupe, koju su sačinjavali Božo Repe, Tvrtko Jakovina, Husnija Kamberović i Milivoj Bešlin, bila je profesorica Univerziteta u Beogradu Dubravka Stojanović.

U Deklaraciji su prvo ukazuje kako su historiografije u svim državama nastalim na tlu SFR Jugoslavije predmet manipulacija i zloupotreba, a potom se navodi nekoliko načela koje autori Deklaracije smatraju važnim za odbranu historijske nauke (historija je nauka, ona je dinamična, disciplina kritičkog mišljenja, multiperspektivna, cjelovita, nadnacionalna, kontekstualna, racionalna, slobodna i odgovorna).

Zbog toga se traži od svih struktura (historičara, političkih elita, parlamenata, sudova, ministarstava, medija, lokalnih vlasti i nastavnika historije) da se prestane manipulirati historijom, a od historičara traže da se pridržavaju “najviših standarda u utvrđivanju činjenica i da se bore za primjenu naučnih historiografskih metoda”. Posebno mjesto u Deklaraciji ima zahtjev upućen lokalnim vlastima da “škole, ulice, studentske domove i druge javne objekte ne imenuju po ličnostima koje su tokom Drugoga svjetskog rata i u posljednjim ratovima pozivale na etničku mržnju i antisemitizam te bile odgovorne za ratne zločine”.

Deklaraciju možete pročitati ovdje.