Istraživanje arheoloških lokaliteta na brdu Lib kod Tomislavgrada

Udruženje za zaštitu prirode i okoliša “Kongora” iz Kongore kraj Tomislavgrada u utorak je započela s realizacijom projekta “Arheološko istraživanje i zaštita ilirske gradine na Libu”.Lokalitet Lib, koji se nalazi nadomak tomislavgradskih naselja Kongore i Borčana, jedan je od najpoznatijih mitskih lokaliteta na kojem su pronađeni razni povijesni predmeti, ali i koji je u prošlosti dosta puta bio devastiran.Jedna od devastacija dogodila se 80-tih godina prošlog stoljeća kada je u vrijeme SFRJ izgrađen TV odašiljač, kazao je predsjednik Udruženja “Kongora” Jozo Jolić.Govoreći o samom projektu Jolić je kazao kako je riječ o dugogodišnjem projektu koji će se odvijati u više faza. Prva faza projekta koja započinje danas podrazumijeva prilagodbu terena, odnosno popravljanje pristupne ceste kako bi se što lakše moglo komunicirati prema lokalitetu nakon čega slijedi dokumentiranje terena koje prethodi arheološkom iskopavanju, planiranje i organizacija samog procesa arheološkog iskopavanja, odabir metode arheološkog iskopavanja, primarna i sekundarna obrada arheološke građe te znanstvena valorizacija i interpretacija.
“Istraživanja i iskopavanja doprinijet će rasvjetljavanju i boljem razumijevanju ilirske gradine na Libu, ali i rasvjetljavanju i razumijevanju ostalih naselja sličnog tipa na širem području ilirskih prostora. Istraživanja bi u konačnici pridonijela i zakonskoj zaštiti Liba i njegovog šireg arheološki iznimno potentnog prostora, čime bi se spriječile buduće devastacije i pljačke nalazišta”, smatra Jolić.
Pored Udruženja “Kongora” u realizaciji projekta sudjeluju Studij arheologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mostaru i Franjevački muzej “fra Jozo Križić” iz Tomislavgrada gdje će biti arhivirani potencijalni pronalasci.“Naše udruženje je nositelj projekta dok će stručni dio obavljati profesori i studenti arheologije sa Studija arheologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mostaru te arheolozi Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu”, kazao je Jolić.
Napomenuo je da je sam lokalitet istraživanja vezan za ilirski narod Delmata (Dalmata) koje je prisutno na Duvanjskom polju već od kasnog brončanog doba, a područje njihovog djelovanja osiguravao je delmatski obrambeni sistem utvrda (gradina) gdje je svoje mjesto imala glavna utvrda i politički centar Delmata na planini Lib.“Ovu utvrdu na Libu razorili su Rimljani 155. g. pr. n.e., a brojni vrhovi željeznih strijelica i oružja, pohranjeni u arheloškim zbirkama franjevačkih samostana u Tomislavgradu, Livnu i Humcu, potvrda su krvavih borbi koje su se vodile za Lib i njegove padine”, istaknuo je Jolić.