Izdanja UG Bosone

U svom radu članovi Udruženja građana Bosona kroz svoj rad pokušavaju da prikupljena znanja i prezentuju na svojstven, popularistički način zasnovan strogo na historijski dokazanim činjenicama. Pored javnih predavanja i elektronskih izdanja, kreativnim i predanim radom članova , Udruženja građana Bosona je napravilo iskorake i u domenu izdavačke djelatnosti koju obuhvata autorski rad, grafičku i uredničku pripremu, izdavanje, štampu, distribuciju i promet, odnosno promociju publikacija.
Izdanje “Žene srednjovjekovne Bosne” , dijelo više autora okupljenih u Udruženje građana Bosona predstavlja jedinstven prikaz u kojem je pobliže prikazan život najuticajnijih žena u Bosni i iz Bosne u periodu srednjeg vijeka. Prikaz života 11 uticajnih žena u srednjovjekovnoj Bosni, periodu koji historičari najčešće opisuju kao „mračno doba“, u kome su muškarci imali apsolutnu dominaciju, moć i vlast govori mnogo o Bosni i Bošnjanima toga doba. U izdanju je dat sažet uvid u biografske podatke o samo 11 žena vladarica srednjovjekovne Bosne o kojima se mogu naći fragmentarni zapisi i drugi historijski tragovi. Osim važnosti u osvjetljavanju uloge značajnih žena iz bosanske historije ovo izdanje daje preduslove i osnove za izučavanje ukupne uloge i položaja žene u srednjovjekovnoj Bosni, poput analize i predstavljanja široj javnosti trendova u oblačenju žena na srednjovjekovnom bosanskom dvoru i vlastelinskih žena toga doba, obredima udaje, jezika kojim su govorile i kojim su se služile u pisanju bosanske žene na bosanskim ali i tadašnjim evropskim dvorovima, načina obrazovanja i školovanja, kao i mnoga druga istraživanja u tom smjeru. Izdanje „Žene srednjovjekovne Bosne” je izrađeno uz korištenje fonta slova koji asocira na bosančicu, što je još jedan simboličan doprinos autora afirmaciji bosanskih ukupnih vrijednosti. Bogata je ilustracijama koje se referenciraju na historijske činjenice i koje su prikladno adaptirane da bi pružile čitaocu dodatnu sliku o pisanom sadržaju.

Tekstovi u ovom izdanju su čitljivi, pisani razumljivim jezikom prikladnm za sve uzraste i nastali korištenjem činjenica i podataka do kojih su autori došli koristeći šture izvore nudeći ih čitateljima bez previše faktografskih, jezikom historičara, pisanih podataka te je stoga ovo štivo zaista namijenjeno široj čitalačkoj publici.

Udruženje građana Bosona nastavlja sa kontinuiranim radom na sakupljanu kulturno historijskih činjenica kao i sa aktivnostima i pripremama za slična prigodna edukativna izdanja.