Kakva je procedura proglašavanja područja nacionalnim spomenikom?

Procedura za svako kulturno dobro koje se proglasi nacionalnim spomenikom je ista. Komisija prikupi svu raspoloživu dokumentaciju o datom području iz muzeja, biblioteka, zavoda, arhiva i drugih institucija, pregleda teren, prikupi tehničku dokumentaciju i napravi fotodokumentaciju. Tada se izrađuje elaborat koji se prezentuje Komisiji i tada se donosi odluka da li je će taj prostor biti proglašen nacionalnim spomenikom.

Nakon što neko područje bude proglašeno nacionalnim spomenikom, obavještavaju se nadležne institucije i podnositelj peticije. Odluka se objavljuje u Službenom listu BiH i dostavlja se nadležnim sudovima i geodetskim upravama zbog upisa u zemljišne knjige.

“U svakom konkretnom slučaju Komisija utvrđuje mjere zaštite koje imaju za cilj zaštitu fizičkog integriteta dobra koje je proglašeno nacionalnim spomenikom. U principu, u odnosu na nepokretnosti, utvrđenim mjerama zaštite propisuju se ograničenja na prostorne zahvate koji se mogu izvoditi na dobru koje je proglašeno nacionalnim spomenikom – nije dozvoljeno rušenje dobra niti bilo koji drugi radovi osim radova propisanih odlukom. Mjere zaštite, utvrđene odlukom Komisija kao teret se upisuju u zemljišno-knjižni izvadak predmetnog dobra u mjerodavnom sudu. Implementacija odluka Komisije je u nadležnosti entitetskih vlada i njihovih resornih institucija (ministarstva za prostorno uređenje, odnosno građevinarstvo, ministarstva za kulturu i zavodi za zaštitu spomenika / naslijeđa, kao i Odjel za urbanizam, imovinsko pravne odnose i ekonomski razvoj Brčko Distrikta)”, kazali su. 

Entiteti nemaju novca za ugrožene spomenike

Kako nam je rečeno u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, entitetske vlade su zadužene da osiguraju pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju, rehabilitaciju nacionalnih spomenika i druge mjere potrebne za provedbu odluka Komisije. Međutim, finansijskih sredstava nema dovoljno da bi se brinulo o mnogim kulturnim dobrima koja su porušena i zapuštena.
“Pored toga, za nacionalne spomenike koji se nalaze na ‘Listi ugroženih spomenika’, Komisija se obraća zahtjevom za finansijsku podršku međunarodnim subjektima, kao i vlastima u BiH na svim nivoima. Aktivnosti na ovim projektima provodi Komisija prema ugovorima sklopljenim sa donatorima, a u skladu sa zakonskim propisima u BiH”, kazali su nam.