Category: DOGAĐAJ Sabor na Bilinom Polju 08.04.1203. godine, potpisivanje Bilinopoljske izjave

Sabor na Bilinom Polju 08.04.1203. godine, potpisivanje Bilinopoljske izjave