Doboj, Maglaj

U okviru projekta “HODOLJUBLJA 2009” predviđena je posjeta posjeta ostatcima srednjovjekovnog grada-utvrde Doboj, kao i…

Vranduk,Visoko

U okviru projekta “HODOLJUBLJA 2009” predviđena je posjeta ostatcima krunidbene i grobne crkve bosanskih kraljeva…