Jajce

U okviru projekta "HODOLJUBLJA 2009" predviđena je posjeta posjeta ostatcima srednjovjekovnog kraljevskog grada-utvrde Jajce, kao i ostalim kulturno-historiskim sadržajima u...

Doboj, Maglaj

U okviru projekta "HODOLJUBLJA 2009" predviđena je posjeta posjeta ostatcima srednjovjekovnog grada-utvrde Doboj, kao i starom gradu Maglaj Polazak vlastitim...

Vranduk,Visoko

U okviru projekta "HODOLJUBLJA 2009" predviđena je posjeta ostatcima krunidbene i grobne crkve bosanskih kraljeva u Milima, selo Arnatovići -...

Visoko – Očuvati kraljevski grad

U okviru projekta „Tragovima bosanskog kraljevstva", koji realiziraju Zavičajni muzej u Visokom i Fondacija „Mozaik", potpisani su ugovori sa izvođačima...