Pokrenut sveobuhvatni popis stećaka u Bosni i Hercegovini

Forum o proučavanju, zaštiti i promociji stećaka “U kamenu uklesano” upriličen je jutros u Historijskom muzeju BiH na kojem se govorilo, između ostalog, i o važnosti ovih lapidarnih spomenika za historiju BiH.Ovim projektom je prvi put pokrenuta sveobuhvatna inicijativa popisa stećaka i to upotrebom savremenih tehnologija.Gorčin Dizdar, direktor Fondacije Mak Dizdar, ponovio je da se današnji forum organizira u sklopu projekta “U kamenu uklesano” koji se provodi od početka ove godine i to u Foči, Stocu, Travniku, Trebinju i Posušju.”Radili smo s timovima mladih volontera na popisu i registraciji nekropola stećaka. Dakle, mladi su odlazili na nekropole, fotografirali stećke, uzimali GPS podatke i konačno smo stvorili web stranicu Stecakmap.info gdje su svi ti podaci pohranjeni. Sada su pohranjeni podaci sa samo pet općina, ali je ideja da se projekt nastavi i širi te postane jedna sveobuhvatna mapa stećaka kako u BiH tako i u regionu”, istakao je Dizdar.On je kazao da je današnji forum zapravo prilika da stručnjaci i predstavnici različitih institucija razmjene mišljenja jer briga o stećcima, kako kaže, zahtijeva angažman različitih strana te samih građana kako bi stećci dobili status koji oni zaslužuju.”Preventivna konzervacija je termin koji se u našim krajevima najviše povezuje s očuvanjem zbirki. Međutim, konzervacije je proces koji je svakako primjenjiv i u procesu zaštite lokaliteta kakve su nekropole stećaka. Ja sam danas govorila o ovoj temi jer je ona zaista moguća za provođenje. Treba poduzeti set preventivnih aktivnosti koje sprečavanju uništavanje stećaka i njihove vrijednosti”, rekla je historičarka umjetnosti Aida Bičakčić.Ema Mazrak, također historičarka umjetnosti i docentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, istakla je da je pitanje stećaka od prvorazrednog značaja te je dodala da su napravljeni pomaci na istraživanju i zaštiti stećaka, ali da je problem izostanak platforme na kojoj bi se okupili svi stručnjaci kako bi zajednički radili.”Ja se posebno brinem za profile historičara umjetnosti i koliko su oni uključeni u proces valorizacije i revalorizacije likovne umjetnosti u cjelini, reljefa na stećcima, ikonografije itd. Forumi ove vrste, na bilo kojem nivou, jako su značajni i treba se raditi sistemski narednih decenija kako bi se stećci zaštitili na pravi način. Iako zvuči utopijski, trebao bi se osnovati i neki institut za zaštitu stećaka koji bi se bavio iščitavanjem ovih spomenika u cjelini”, navela je Mazrak.