Sarajevo – Institut za historiju organizira Međunarodni naučni skup “Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku”

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu organizira Međunarodni naučni skup “Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku” koji će biti održan 10. i 11. maja 2018. godine u sali Hotela Europa u ulici Vladislava Skarića br. 5.

Politički položaj južnoslavenskog svijeta u jugoistočnoj Evropi presudno je bio determiniran snagom dometa kojeg su ostvarivala dva civilizacijsko-politička bloka – zapadni katolički i istočni pravoslavni. Formiranjem bosanske države u rascjepu tih svjetova u ranom srednjem vijeku otpočela je njena historija. Iako su u ranijim razdobljima izvorne obavijesti skromne, skoro svaki podatak ukazuje na njenu povezanost sa okolnim svijetom. Ilustrativno je u tom smislu da prvi sačuvani dokument koji je proizašao iz kancelarije jednog bosanskog vladara govori upravo o tim odnosima. U skladu sa povećanjem moći bosanskih vladara i vlastele tokom razvijenog srednjeg vijeka intenzivirali su se odnosi i sa drugim političkim subjektima u regiji.
 

Krajem srednjeg vijeka Bosna je bila spojena jakim privrednim i kulturnim vezama sa okolnim svijetom. U političkom smislu, teritorijalno širenje države intenziviralo je ove procese. Pod utjecajem primorskih gradova preko Jadranskog i Mediteranskog mora oblikovala se organizacija trgovine, tehnika novčanih i kreditnih poslova, pa i pravnih odnosa. Ekonomska i politička kretanja i strujanja, suočavanja i razmjenjivanja, imala su vidljive posljedice i u unutrašnjem društvenom razvoju Bosne što se najbolje vidi na usponu plemstva i njegovog izdvajanja u zaseban stalež.

Naučni skup „Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku“ zamišljen je kao prilika da se ponude rezultati novih istraživanja, te iznesu rezultati dosadašnjih historiografskih dostignuća odnosa srednjovjekovne bosanske države i njenih susjeda, kao i udaljenijih država. 

Program skupa “Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku “

Program 10. maj 2018.

09:00 Registracija učesnika 
09:30 Otvaranje radnog dijela skupa (Elmedina Duranović) Pozdravna riječ (direktorica Instituta za historiju dr. Senija Milišić) 
10:00 Uvodno predavanje (prof. dr. Pejo Ćošković)

11:00 I SESIJA (moderator: Nedim Rabić)

 1. “Vampiri, lisice i korov”: ideološko predstavljanje sta-novništva Bosne u pismima papa Honorija III, Grgura IX i Inocenta IV tokom prve polovine 13. stoljeća Dženan Dautović (Zavičajni muzej, Travnik) 
  2. Templari i hospitalci u Dubici kao susjedi srednjovje-kovne Bosne Boro Bronza (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci) 
  3. The Franciscan Observance and the question of the integrity of the Bosnian vicariate's possessions in the neighbor Catholic lands Pawel Cholewicki (Swarzqdz, Poljska) 
  4. Madarski izvori koji se odnose na crkvene veze između srednjovekovne Bosne i Ugarske Kraljevine Mlint Ternovkz (Univerzitet “Lond Ečdvbs”, Budimpešta, Mađarska)

Pauza

12:30 II SESIJA (moderator: Elmedina Duranović)

 1. Bosanska vlastela i krajevi sjeverno od Save: veze, posjedi i preseobe Stanko Andrić (Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Hrvatska) 
  2. Knezovi Kurjakovići Krbavski i ljudi s bosanskoga prostora Ivan Botica (Staroslavenski institut, Zagreb, Hrvatska) 
  3. Bosna i Istočno-centralna Evropa: Odnos mikro- i makroregije Nedim Rabić (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu) 
  4. lzmedu bosanskog zajedništva i sopstvenih interesa: Politika kneza Pavla Radinovića prema ugarskom kralju Sigismundu Luksemburškom (1408-1415) Amer Maslo (student, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu) 5. Diplomatska aktivnost vojvode Radoslava Pavlovića u spoljnopolitičkim odnosima Aranđel Smiljanić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)

Ručak 15:30

III SESIJA (moderator: Dženan Dautović)

 1. Istorija Balkana u kronici Jana Dlugoša llona Czamar'iska („Adam Mickiewicz” University, Poznar'1, Poljska) 
  2. De statu atq(ue) regie Turgkeye- nepoznati prepis iz XV stoljeća Irfan Teskeredžić (DAAD BiH, Sarajevo) 
  3. Bosna i susedne zemlje na kartama Balkanskog Poluostrva iz druge polovine 15. veka Milan Vojnović (PDS, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija) 
  4. Pogled iznutra i pogled sa strane – Percepcija srednjo-vekovne Bosanske države i njenih stanovnika u domaćim i stranim izvorima Neven Isailović (Istorijski institut, Beograd, Srbija)

Program 11. maj 2018.

09:00 I SESIJA (moderator: Elmedina Duranović)

 1. Odnosi Bosne i Raške u srednjem vijeku (do 1377. godine) Dejan Došlić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci) 
  2. Purgari u gradskim naseljima srednjovekovne Bosne i Srbije Miloš Ivanović (Istorijski institut, Beograd, Srbija) 
  3. Srbija i Bosna u vreme krstaških ratova protiv Osmanskog carstva 1443. i 1444. godine Milomir Maksimović (PDS, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija 
  4. Srpske princeze na bosanskim dvorovima u XV stoljeću Enes Dedić (Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu) 
  Pauza

10:30 II SESIJA (moderator: Enes Dedić)

 1. Teritorijalno širenje Dubrovnika na bosanske posjede u XIV i XV stoljeću Adis Zilić (Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru) 
  2. LEX MERCATORIA- trgovačko pravo srednjovjekovne Bosne Dževad Drino (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici) i Benjamina Londrc (Pravni fakultet Univerziteta u Travniku) 
  3. Uloga Dubrovnika u formiranju pravne tradicije Mirza Hebib (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) 
  4. Crtice iz bosansko-dubrovačkih pravnih odnosa Elmedina Duranović (Institut za historiju, Univerzitet u Sarajevu)

Pauza

12:00 III SESIJA (moderator: Adis Zilić)

 1. Svjedoci prošlosti: mačevi zapadne provenijencije razvijenog i poznog srednjeg vijeka sa prostora Donjih Kraja Janko Vračar (Muzej Republike Srpske, Banja Luka) 
  2. U znaku mača – predstava vladara na dinarima bana Stjepana II Kotromanića Marina Odak Mihailović (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija) 
  3. Tradicija prijevoda evanđelja u rukopisima Crkve Bosanske Mehmed Kardaš (Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu) i Erma Ramić-Kunić (Institut za jezik, Univerzitet u Sarajevu) 
  4. Nastanak imena Ljenobud: dugi put jednog njemačkog toponima u srednjovjekovnu Bosnu? Nedim Zahirović (Leibniz-Institut fr Geschichte und Kultur des stlichen Europa, Leipzig, Njemačka) 
  Ručak 
  14:30 Posjeta Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine