Sarajevo – “Nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine: novopronađeni crtež”

????

Danas je u Sarajevu, u organizaciji Instituta za historiju i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, organizovano predavanje pod nazivom “Nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine: novopronađeni crtež iz Britanske biblioteke” koje je održao historičar umjetnosti Husein Sejko Mekanović.

Predavanje je održano u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu a moderator predavanja je bila Elmedina Kapidžija Duranović.Husein Sejko Mekanović je u svom predavanju predočio dosad ne tako poznatu sliku koja predstavlja kraljicu Katarinu a koju je pronašao u dvorcu Windsor, u britanskoj kraljevskoj biblioteci.
Slika se u dobroj mjeri podudara sa već poznatim crtežima Katarinine nadgrobne ploče, uz izuzetak nedostajučih simbola i heraldičkih ukrasa na štitovima pored uzglavlja kao i prazan prostor na dijelu gdje se nalazi epitaf, te je sasvim opravdana pretpostavka da se u stvari radi o nedovršenom dijelu ili skici.
Iako crtež nema izuzetnu likovnu vrijednost, Mekanović ističe važnost i zanimljivost ovog otkrića iz razloga što sama zbirka, u kojoj su predstavljene grobnice slavnih Italijana u Rimu, donosi samo dvije grobnice žena, što opet svjedoči o važnosti imena bosanske kraljice Katarine Kotromanić.

U razradi ovog otkrića, oslanjajući se na određene izvore, Mekanović je obrazložio indiciju da je kraljica Katarina bila članica kuće rimskog cara Konstantina Velikog (306-337), te da je dubrovački hroničar Giacomo di Pietro Luccari bio u pravu kada je tvrdio da se u vatikanskoj Konstantinovoj dvorani nalazi i kraljičin portret u prirodnoj veličini. Mekanović je potragu za portretom kraljice skoncentrisao na sliku “Konstantinova darovnica rimskom papi Silvestru I” pravdavajući je tvrdnjom da su i Konstantin Veliki i kraljica Katarina nosioci istog čina prema Rimskoj crkvi – Katarina je oporučno darovala Rimu Kraljevinu Bosnu.
Konstantinova darovnica je isprava Rimske crkve (lat. Donatio Constantini) koja se pripisuje rimskom caru Konstantinu Velikom (307-337) i njome car predaje papi vrhovnu vjersku i političku vlast nad čitavim zapadnim dijelom Rimskog Carstva. Na temelju te darovnice pape su svojatali vrhovno pravo nad svim državama Zapadne i Srednje Europe. Husein Sejko Mekanović je u zaključku predavanja poručio da se nada skorom otkriću vjerodostojne slike ili portreta kraljice Katarine te obećao da će nastaviti rad i potragu za historijskom građom vezanom za kraljicu Katarinu i bosansku historiju općenito.no je da je darovnica bila krivotvorina te nastala tokom 8. vijeka a njom je trebalo opravdati papinske težnje za svjetovnom vlašću.

Iako postoje kontroverze o nastanku i sadržaju oporuke kraljice Katrine još uvjek se provjeri njene vjerodostojnosti nije pristupilo sa stanovišta struke.
Na predavanju je ponovo potvrđena činjenica da uobičajena slika sa kojom se u javnosti predstavlja kraljica Katarina u biti romatičarska i posve neosnovana identifikacija hrvatskog polihistora SliIvana Kukuljevića Sakcinskoga iz 19. vijeka.

2323Kraljica Katarina Kotromanić, pretposljednja bosanska kraljica, bila je kćerka Jelene Balšić i bosanskog velikog vojvode Stjepana Vukčića Kosače a kraljica je postala udajom za Stjepana Tomaša. Umrla u Rimu 25.10.1478 godine i pokopana je u bazilici Santa Maria in Aracoeli na rimskom Kapitolu. Interesantno je napomenuti da se kraljica Katarina u sačuvanim pisanim izvorima prvi put pominje udajom za bosanskog kralja Stjepana Tomaša 1446. godine.

Historičar umjetnosti Husein Sejko Mekanovinje u oporuci njene prabake Jelene Lazarević i to 25.11.1442.godine što je koincidencija na dan državnosti Republike Bosne i Hercegovine (25.11.1943.godine)

ić je autor više stručnih radova koji su objavljeni u revijama i naučnim časopisima u BiH i inostranstvu. Pored historije umjetnosti srednjovjekovne Bosne, Mekanović se bavi i istraživanjem historijsko-umjetničke topografije bosanskih i slovenskih naselja i gradova.