Sarajevo – Senaid Memić, čovjek koji je trenutno načelnik Općine Ilidža prodaje kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine bez dozvole Institucija Bosne i Hercegovine.

Senaid Memić, čovjek za kojeg je kulturno-historijska baština BiH “tamo neko kamenje”

Senaid Memić pokušava jeftinom prevarom i građevinskim “blitz kregom” da uništi arheološko nalazište koje je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od svjetskog značaja te dovede institucije BiH pred “svršen čin”.

Da li kao građani možemo zaustaviti ovu drsku destrukciju i pljačku našeg zajedničkog dobra?
Uništavanjem ove arheološke lokacije zatire se najvažniji lokalitet koji je svojevrsna kolijevka prahistorijske baštine Bosne i Hercegovine cime se vrši čin negiranja historije naroda Bosne i Hercegovine.

Na Ilidži, tačnije na arheološkom nalazištu Butmir u toku je ilegalna gradnja poslovno stambenog objekta u sklopu projekta Nova Ilidža 1, za koji načelnik Senaid Memić lažno tvrdi da ima sve potrebne dozvole i saglasnost, međutim, struka i nadležne institucije ga demantuju. Na lokaciji nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, arheološkog parka Butmir, iako je na toj lokaciji zabranjeno izvoditi bilo kakve druge radove osim arheoloških iskopina, gradi se navedeni privatni objekt te se na lokaciji trenutno nalaze kranovi i kamioni s građevinskim materijalima koji su postavljeni uz obalu Željeznice. 

Riječ je o zaštićenom području od 65 hektara sve od obale Željeznice, tačnije od Termalne vode prema poljoprivrednom dobru. To nalazište je otkriveno u 19. vijeku i to je jedan od najznačajnijih neolitskih lokaliteta u Evropi. Nakon rata na tom području su izgrađeni određeni objekti i za to su dozvole dali arheolozi koji su nakon istraživanja utvrdili da ne postoje nikakva nalazišta.
Međutim u tom periodu su se radile iskopine neadekvatnim sondama i lokaliteti nisu detaljno pregledani a nije postojao ni sistem kontrole te postoji izvjesna sumnja da su, obzirom na visine uloženog kapitala i niska primanja arheologa, i kod izdavanja ovih dozvola na sceni bile prikrivene koruptivne aktivnosti i nemaran odnos prema nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine.
Konkretno riječ o hotelu Hills i kompaniji ANS Drive te je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH predložila da vlasnik tog hotela uloži novac u formiranje arheološkog parka i tako vrati dug zajednici, a da se objekt navedene firme sruši, jer se također nalazi u zaštićenoj zoni.Na Općinskom vijeću Ilidža od strane lobista predloženo je sužavanje površine arheološkog nalazišta da bi se zemljište moglo prodati i dati u komercijalne svrhe privatnom arapskom poduzetniku. Konkretno, na javnoj raspravi u Općini Ilidža predloženo Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH da se trenutna površina od 65 hektara arheološkog nalazišta smanji na 8.000 metara, odnosno da se ostave samo najbogatija zona i zaštitni pojas oko nje. To još nije usvojeno i prema zakonu tako da se to kompletno područje smatra zaštićenom zonom i svi radovi koji se izvode na njoj su protuzakonit i predstavljaju krivično dijelo.

Orginalni predmeti pronađeni na lokalitetu Butmira (Zemaljski muzej BiH, Sarajevo)

Taj regulacioni plan Nova Ilidža 1 još nije usvojen tako da ne postoje zakonske pretpostavke da se taj objekat gradi jer se ne nalazi u regulacionom planu. 
Prema proceduri i zakonu trebalo bi da se prvo završi istraživanje i kada i ako se utvrdi da tu nema ništa onda od arheološkog značaja da se odlučuje o gradnji. 
Sasvim je izvjesno da postoje zone za aktivno arheološko istraživanje te da su one idealne da se u njima napravi arheološki park a i sama i Općina ( ali naravno ne i pojedinci privatno) bi od toga imala turističke, odnosno ekonomske koristi.
Cijelo područje arheološkog nalazišta Butmir još uvijek nacionalni spomenik i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH tu odluku nije izmijenila niti suzila taj dio. 
Prije nego se poduzmu bilo kakve građevinske destruktivne aktivnosti na ovom području neophodno je je utvrditi zaštitni pojas koji ne smije biti unutar lokaliteta jer onda on gubi svoju funkciju. Zaštitni pojas mora biti tampon zona koja odvaja i okružuje arheološki lokalitet od moderne građevinske sredine.
Iz Općine Ilidža tvrde da imaju potrebne dozvole za gradnju ali iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine tvrde suprotno.
Kontraverzni načelnik Senaid Memić tvrdi da se na lokalitetu nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine gradi stambeno poslovni objekt i već sedam godina posjeduje građevinsku dozvolu. Prema riječima ovog čovjeka koji se i ranije sumnjičio za privredne malverzacije riječ je o privatnom zemljištu, a da su prije 15 godina su rađena arheološka istraživanja i utvrđeno je da nema prepreka.
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ima sasvim drugačiji stav koji u potpunosti diskredituje Senaida Memića. Kategorični su da postupaju u okviru svojih nadležnosti i da su u više navrata slali dopise nadležnoj inspekciji kada je riječ o arheološkom nalazištu Butmir. 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je Općini Ilidža dalo saglasnost samo za obavljanje istražnih radova na tom lokalitetu i to u smislu arheoloških iskopina, što podrazumijeva plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala te su u potpunosti svjesni da je riječ o nacionalnom spomeniku i da je kao takav pod najvećim stepenom zaštite.
Saglasnost je donesena na osnovu člana 3. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i člana 3. Uredbe o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima. Federalno ministarstvo zvanično nije izdalo akte o građenju za navedene radove na predmetnom lokalitetu.
Da li će se država Bosna i Hercegovina i njene institucije izboriti sa spregom interesima privatnih stranih i domaćih investitora i lokanog načelnika u otimanju i prodaji našeg zajedničkog dobra i naših budućih pokoljenja ostaje da se vidi. Samosvjesni građani bi možda i sami mogli dati svoj doprinos u sprječavanju kriminala i otimanja nečeg sto pripada svima nama a ne samo nekolicini bahatih moćnika koji su moćni samo zato što smo im svi mi to dozvolili!