Zbornik naučnih radova “Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku-Pristupi i perspektive”

Zbornik naučnih radova “Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku-Pristupi i perspektive” Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu predstavljen je u Mostaru.

Prilikom promocije koja je održana u Centru za kulturu Mostar je kazano kako je riječ o knjizi u kojoj je objavljeno 14 naučnih radova koji govore o Bosni i njenim susjedima u srednjem vijeku.
Urednici Elmedina Duranović, Enes Dedić i Nedim Rabić su govorili o značaju 14 naučnih djela koja su ukoričena u jednu knjigu koja će ostati u trajnom vlasništvu nadolazećih generacija.
Direktor instituta Sead Bešlija je kazao kako je ovo jedna veoma značajna publikacija koja je nastala na bazi naučne konferencije koja je prije dvije godine, u Sarajevu okupila sudionici iz više zemalja sa područja Evrope.
“Zadovoljstvo nam je da imamo tri naučna saradnika koja se bave proučavanjem isključivo srednjovjekovne prošlosti. Također nam je zadovoljstvo da se i drugi historičari iz susjedstva bave proučavanjem bosanske prošlosti. Mi otvaramo kao institut prostor da se temeljitije i naučno argumentovanije upoznamo sa prošlosti kada je u pitanju srednji vijek BiH”, kazao je Bešlija uoči promocije u Mostaru koju smatra veoma značajnom.
Prva promocija je kako ističe održana u Travniku, a nakon Mostar planira se u Sarajevu, potom u ostalim dijelovima BiH, te izvan granica zemlje kad to budu uslovi dozvolili.
Promocija u Mostaru je održana uz suorganizaciju Odsjeka za historiju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar.