Zemaljski muzej BiH – gostujuća izložba “Topot keltskih konja”

U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine večeras je otvorena gostujuća izložba “Topot keltskih konja”. Riječ je o izložbi slovenačkog Tolminskog muzeja koja je nastala kao rezultat arheoloških istraživanja lokaliteta Bizjakova hiša u Kobaridu u ljeto 2010. godine.

Sam lokalitet je otkriven slučajno prilikom građevinskih radova, kada su se pojavili prvi nalazi kostiju i metalnih predmeta, nakon čega je uslijedilo zaštitno istraživanje, koje je u konačnici predstavilo lokalitet vrlo specifičnog karaktera.
Naime, otkriveni ukopi većeg broja konja, pojedinačne kosti drugih životinja, te raznovrsni metalni predmeti, prije svega, dijelovi konjske opreme, oružje i dijelovi nošnje, ukazuju na potencijalno ritualno mjesto, odnosno, keltsko svetište na kojem su se ritualno prilagali darovi i žrtvovale životinje.
Pronađeni arheološki materijal se datira na početak mlađeg željeznog doba, odnosno, razdoblje oko 300. godine pr.n.e., kada dolazi do prvog kontakta između pridošlica Kelta i starosjedilaca na prostoru današnje Slovenije.
Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se u neposrednoj blizini Sarajeva nalazi lokalitet sličnog karaktera – Kamenjača u Brezi, tako da je gostujuća izložba upotpunjena odabranim materijalom iz zbirki Zemaljskog muzeja BiH koji pokazuje srodnosti sa materijalom iz Kobarida.
Autori su Miha Mlinar (Tolminski muzej) i Teja Gerbec (Goriški muzej). Izložba sadrži 60 predmeta koji su otkriveni prilikom istraživanja, a koncipirana je na način da je u jednoj velikoj vitrini predstavljen crtež istraživanog prostora na kojem su predmeti postavljeni na identičan način na koji su i otkriveni.
Izloženi predmeti su popraćeni legendama na slovenskom i hrvatskom jeziku, koje detaljno objašnjavaju tok istraživanja, otkrivene nalaze i karakter nalazišta.